นักเรียน

How old are you
How old are you? คุณอายุเท่าไหร่

ในข้อความนี้เราจะพูดถึงหลายแง่มุมของการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง: วิธีการถามเวลา วิธีการให้คำตอบสำหรับคนที่ถามเวลา

ทามเวลา
What time is it? เวลาเท่าไหร่

ในข้อความนี้เราจะพูดถึงหลายแง่มุมของการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง: วิธีการถามเวลา วิธีการให้คำตอบสำหรับคนที่ถามเวลา

นางสาว ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภาษาอังกฤษ ก Decrease font size. ก Reset font size. ก Increase font size. Introduction Chapter 1 Chapter 2 Conclusion