สวัสดีครับ

เริ่มเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมครับ!

เรานำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุด!

อาจารย์ Chris นำเสนอบทเรียนภาษาไทยที่พูดภาษาอังกฤษทางออนไลน์เพื่อให้คุณเรียนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณและผ่านการสอบด้วยคะแนนสูงสุด!

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Grammar
พื้นฐานไวยากรณ์และการสร้างประโยคที่ถูกต้อง
Pronunciation
การออกเสียงและสำเนียงถูกต้อง
Gaming
เรียนภาษาอังกฤษโดยการเล่นเกม
Speaking & Listening
มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ทักษะการฟังดีขึ้น
Online
เข้าเรียนได้ง่ายด้วยคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต แบบไม่จำกัดครั้ง
Courses
40 วิดีโอ 30 ชั่วโมงที่ดูย้อนหลังและกลับไปเรียนซ้ำได้

เริ่มอย่างไร

[cool-timeline category="" layout="default" designs="default" skin="default" show-posts="10" date-format="F j" icons="YES" animation="flip-up" story-content="full" based="custom" compact-ele-pos="main-date" pagination="default" filters="no" filter-categories="" order="ASC" ]