การเล่นเกม

Introduction บทนำ - Learn English while Gaming เรียนภาษาอังกฤษขณะเล่นเกม

Learn English while Gaming Ep.1 เรียนภาษาอังกฤษขณะเล่นเกมตอนที่ 1

ในข้อความนี้เราจะพูดถึงหลายแง่มุมของการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง: วิธีการถามเวลา วิธีการให้คำตอบสำหรับคนที่ถามเวลา