คุณอุ๋ย

“อิงกูมีระบบการสอนที่ชัดเจน อาจารย์มีมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติในการสอนที่เป็นระบบ สิ่งที่ชอบมากคือ อาจารย์ on Skype video ตลอดเวลาและอาจารย์ตรงต่อเวลา ซึ่งในช่วงตอนท้ายของบทเรียนยังเปิดโอกาสให้ได้สนทนาทำให้ได้ฝึกพูดมากขึ้น แต่บางครั้งมีปัญหาทางระบบอินเตอร์เนตจากฝั่งครูผู้สอน ทำให้การสอนติดขัด ทางอาจารย์จะ disconnect และ login เข้ามาใหม่อีกครั้งทำให้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนเรียนได้้ใช้ AjarnChris materials เป็นสื่อในการเรียน และที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษกับอิงกูนั้นต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็น ESL เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและเป็นการเปิดโอกาสในชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ความรู้ ท่องเที่ยว ฯลฯ”
Share This Post