นักเรียน

How old are you

How old are you? คุณอายุเท่าไหร่

ในข้อความนี้เราจะพูดถึงหลายแง่มุมของการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง: วิธีการถามเวลา วิธีการให้คำตอบสำหรับคนที่ถามเวลา

ทามเวลา

What time is it? เวลาเท่าไหร่

ในข้อความนี้เราจะพูดถึงหลายแง่มุมของการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง: วิธีการถามเวลา วิธีการให้คำตอบสำหรับคนที่ถามเวลา